Advocatenkantoor G.M. Menon B.V.


Het nemen van strategisch ingrijpende beslissingen, zoals de overname of verkoop van een bedrijf, een strategische samenwerking of de financiering daarvan roept veel juridische vragen op. Bijvoorbeeld over de te kiezen juridische structuur, de reikwijdte van een uit te voeren boekenonderzoek (due diligence), de inhoud van af te geven garanties en vrijwaringen, de onderhandelingen over de financiering en de te verstrekken zekerheden, en de eenmalige of doorlopende verplichtingen van partijen nadat de transacties zijn afgerond.

Juridisch optimale begeleiding

Het gaat hierbij niet alleen om het vinden van de juiste antwoorden, maar ook om het vertalen van de ondernemingsvisie en -strategie naar concrete besluitvorming en uitvoering. In een dergelijk traject moet u bovendien rekening gehouden met toepasselijke wet- en regelgeving en gecompliceerde spelregels. Niet in de laatste plaats gaat het om het beschrijven en vastleggen van datgene wat met de andere partij of partijen is overeengekomen. Een zeer zorgvuldig proces dat niet zonder risico's is. U wilt u er zeker van zijn dat u daarbij juridisch zo optimaal mogelijk wordt begeleid.

Ervaren transactie-advocatenkantoor

Advocatenkantoor G.M. Menon B.V. legt zich toe op de juridische begeleiding van leidende nationale en internationale bedrijven en instellingen in de grootzakelijke en midzakelijke markt bij bedrijfsovernames, participaties en samenwerkingen, en bij financieringstransacties. Wij hebben langjarige ervaring in het structureren, adviseren, documenteren en onderhandelen met betrekking tot nationale en internationale transacties. Als ervaren transactie-advocatenkantoor kunnen wij de vertaalslag maken van de ondernemingsvisie en -strategie van de cliënt naar besluitvorming en vervolgens de concrete uitvoering en afhandeling van een transactie. Wij zijn niet alleen transactieadvocaat en adviseur voor onze cliënten, maar fungeren ook als klankbord en 'sparring partner' gedurende het gehele proces. Ook zijn wij beschikbaar voor interim-opdrachten op de eerder genoemde terreinen.