Actualiteiten


Afschaffing tegenstrijdig belangregeling
neemt onzekerheid over vertegenwoordiging weg

Download pdf »

In 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. Dit leidt - na de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht per 1 oktober 2012 – tot een verdere wijziging van de in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) neergelegde regelgeving waar besloten vennootschappen (en ook naamloze vennootschappen) aan moeten voldoen.

01-04-2013

Bestuurdersaansprakelijkheid:
HR 23 november 2012

Download pdf »

 

Over bestuurdersaansprakelijkheid zijn kasten vol geschreven en wordt geregeld (tot aan de Hoge Raad) geprocedeerd. Vaak is er sprake van situaties waarin een vennootschap als schuldenaar bepaalde verplichtingen niet nakomt en/of de mogelijkheden van verhaal op de vennootschap onvoldoende zijn.

01-02-2013

Afschaffing verbod 'financial assistance' voor besloten vennootschappen onder Nieuw BV-recht

Download pdf »

 

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking getreden. De in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) neergelegde regelgeving waar besloten vennootschappen aan moeten voldoen is op diverse terreinen versoepeld. Zo is het financiële steunverbod van artikel 2: 207c BW geschrapt.

06-10-2012

Nieuwe uitkeringstest voor besloten vennootschappen onder Nieuw BV-recht

Download pdf »

 

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking getreden. De in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) neergelegde regelgeving waar besloten vennootschappen aan moeten voldoen is op diverse terreinen aangepast.

02-10-2012

Inleiding regelgeving financieringsmaatschappijen

Download pdf »

 

Om fiscale en andere redenen financieren veel internationale concerns hun groepsactiviteiten via een speciaal daartoe opgerichte Nederlandse financieringsmaatschappij.

01-08-2012


Meer nieuws? Klik HIER