Bedrijfsovernames


Advocatenkantoor G.M. Menon heeft uitgebreide ervaring met het juridisch structureren en juridisch begeleiden van overnametrajecten. Wij begeleiden en adviseren ondernemers en het management van ondernemingen bij het kopen of verkopen van bedrijven of bedrijfsonderdelen en het structureren van dit intensieve proces.
 

De deal juridisch structureren

Welke juridische structuur is voor de transactie de meest geschikte? Wordt de deal vormgegeven via een aandelen of activa-passivatransactie, of wellicht een combinatie? Hoe past de juridische structuur binnen de fiscaal te verkiezen structuur? Hoe vindt de financiering van de bedrijfsovername plaats? Welke stappen moeten er vooraf worden gezet?

Advies

Wij kunnen u adviseren over de volgende vraagstukken:
  • Vindt overname plaats middels een onderhandse transactie of door middel van een veilingfusie (‘controlled auction’).
  • Hoe om te gaan met biedings- en onderhandelingsproces?
  • In hoeverre kunt u geheimhouding van lopende onderhandelingen afdwingen?
  • Op welke wijze kunnen voorlopige afpraken het beste worden vastgelegd?
  • Op welk moment is een due diligence onderzoek wenselijk?
  • Welke garanties en vrijwaringen worden gevraagd en aangeboden?
  • Blijven sleutelfiguren nog voor kortere of langere tijd bij de te kopen of verkopen onderneming betrokken of treden zij gelijk terug?
  • Dient goedkeuring van derde-partijen te worden verkregen?
     

De onderhandelingen

Over alle onderdelen in het proces van een bedrijfsovername moet worden onderhandeld. Soms gaat dat er hard aan toe, maar wel op basis van bepaalde algemeen geldende spelregels. Het voeren van dergelijke onderhandelingen is een vak apart. Wij nemen u deze zorg uit handen.

Documenteren en vastleggen

De gemaakte afspraken moeten worden vervolgens worden uitgewerkt en vastgelegd in juridisch sluitende documentatie. Denken hierbij aan koop- en verkoopcontracten, aandeelhoudersovereenkomsten en financieringsovereenkomsten.

Natuurlijk zorgen wij voor het opstellen en beoordelen van de benodigde juridische stukken, van geheimhoudingsverklaring en intentieverklaring, controlled auction documentatie, tot overnameovereenkomst. Misschien moeten de statuten worden aangepast en coördineren wij – waar nodig - de werkzaamheden met een notaris.