Financieringstransacties


Marktpartijen zijn tegenwoordig terughoudender met het financieren van bedrijfsovernames en andere bedrijfsactiviteiten. Onder omstandigheden kan het zaak zijn om andere, alternatieve financieringsvormen te onderzoeken. Bij grotere leningen is vaak sprake van meerdere kredietverschaffers (club- of syndicaatsfinanciering). Op veel financieringstransacties is relevante financiële toezichtswet- en regelgeving van toepassing. Aan de financiering van een bedrijfsovername (acquisitiefinanciering) kleven vaak de nodige haken en ogen.

Structureren van de financiering

Wij hebben ruime ervaring met het zelfstandig of in teamverband structureren van transacties. Ook hier speelt fiscaliteit vaak een belangrijke rol, en daarmee de keuze voor financiering met eigen of vreemd vermogen, of een bepaalde mengvorm daarvan. In dit verband dient ook te worden nagedacht over een eventueel gewenst zekerhedenpakket en notariële betrokkenheid.

Advisering

Dankzij onze specifieke kennis van bedrijfsovernametransacties en relevante financiële toezichtswet- en regelgeving, kunnen wij u goed adviseren over een eventuele samenloop met aandelen(participaties), mezzanine en achtergestelde financiering, warrants en (converteerbare) obligaties.

Financieringsdocumentatie

Wij staan cliënten bij tijdens het gehele financieringstraject: van het opstellen van een term sheet, via het opstellen van en onderhandelen over de leningsovereenkomst (LMA of andere financieringsdocumentatie), tot het uitwerken van de zekerhedendocumentatie.

Onderhandelingen

Daarnaast zijn wij ervaren in het begeleiden van nationale en internationale financieringstransacties. Daarbij hebben wij zowel voor banken(syndicaten) als voor de geldnemerskant opgetreden. Dankzij korte lijnen kunnen wij - waar nodig - snel en efficiënt schakelen met notarissen en andere adviseurs uit ons netwerk.

Derivaten

Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen en onderhandelen van derivatencontracten, in het bijzonder ISDA Master Agreements 1992 en 2002, Schedules en CSA's, maar ook aanverwanten als EFET, alsmede Repo's en Securities Lending.