Participatie- en aandeelhoudersovereenkomsten/joint-ventures


Het is niet altijd de wens of de bedoeling om alle aandelen (100%) in het kapitaal van een vennootschap te verwerven of te verkopen. Soms kan worden volstaan met een meerderheids- of minderheidsparticipatie. Ook kan het zijn dat men met het oog op een specifieke vorm van samenwerking met meerdere aandeelhouders, aandelen verwerft in een al of niet nieuw opgerichte vennootschap (joint venture).

Gevoelig voor conflicten

In al deze gevallen heeft men te maken met één of meerdere mede-aandeelhouders en is het zaak de onderlinge verhoudingen goed te regelen. Veelal is immers sprake van een langdurig zakelijke verbinding tussen de betrokken partijen, die zich verder uitstrekt dan enkel het door hen gehouden aandelenbelang. Dit maakt dergelijke participatie- en samenwerkingsvormen relatief gevoelig voor conflicten tussen de achterliggende partners. Zowel tijdens het traject als bij beëindiging en ontvlechting van het aandeelhouderschap.

Voorkomen van conflicten

Om dit te voorkomen, is het verstandig zaken al aan de voorkant juridisch goed vast te leggen. Zoals de reikwijdte van de samenwerking, directievoering en besluitvorming, investeringen en financiering, winst- en verliesdeling, overdracht van participaties en eventuele geschillen.

Optimale advisering

Wij staan cliënten bij tijdens het gehele traject: van de visie om samen te werken tot de afwikkeling daarvan. Dankzij onze ruime ervaring, kunnen wij u optimaal adviseren. Overweegt u - als koper, investeerder, participatiemaatschappij of management - een participatie te verwerven in een bestaande of nieuwe onderneming? Overweegt u een samenwerkings- of aandeelhoudersovereenkomst aan te gaan met uw mede-aandeelhouders? Of is het de bedoeling dat derde partijen een participatie verwerven in uw onderneming? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.