Profiel


Achtergrond

Oprichter en naamgever van het kantoor is Mr Drs G.M. (Marc) Menon. Marc Menon studeerde in Leiden (Nederlands Recht en Vrij Doctoraal examen) en studeerde af in 1990. Aansluitend volgde hij met succes een Master of Law-opleiding (LL.M Corporate & Commercial Law; 1991) aan de University of London.

 

Werkervaring

Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht als reserve-officier academisch gevormd (ROAG), werkte Marc vanaf 1 februari 1993 als advocaat bij diverse grote advocatenkantoren.

 

Op 1 november 2011 is Marc zijn eigen advocatenkantoor gestart.

 

Met ingang van 1 februari 2018 is Marc benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en bij de Landelijke Handelskamer Hoven (LHH).

 

Ruime ervaring

Marc Menon was actief op een breed scala aan rechtsgebieden: zeerecht, de algemene procespraktijk, insolventierecht en energierecht. Sinds 2000 ligt zijn focus op fusies- en overnames (Corporate/M&A) en op het bank- en effectenrecht. Het raakvlak tussen een bedrijfsovername en de financiering daarvan heeft zijn bijzondere aandacht.

 

Juridische deskundigheid en transactiebegeleiding

Onder de cliënten van het kantoor bevinden zich nationale en internationale groot- en midzakelijke ondernemingen en instellingen (vertegenwoordigd door CEO, CFO of (bedrijfs)juridische afdeling) en/of hun aandeelhouders, (partners van) advocatenkantoren, maar ook DGA's van leidende ondernemingen die, naast juridische deskundigheid en transactiebegeleiding, behoefte hebben aan een ervaren klankbord en 'sparring partner'.